1b002 Angels sola

Transcripció
Índex
Info
 
00:00:081990, format per
00:00:081990.
00:00:1217 o 18 investigadors i investigadors de diverses universitats de Catalunya i de l'Estat espanyol, sobretot de la Universitat de Barcelona. Particularitats: treballem amb molta gent de
00:00:1217 o 18 investigadors i investigadors sobretot de la Universitat de Barcelona.
00:00:47dret i hem fet diversos
00:00:47Molts investigadors de dret.
00:01:00seminaris
00:01:00Seminaris.
00:01:04a nivell més individual més que no pas de recerca del grup.
00:01:21Línies de recerca.
00:01:21Línies de recerca sobre
00:01:23Treball femení.
00:01:23treball femení. 4 grans àrees: 1.
00:01:32Treball rural i economies camperoles, èmfasi en
00:01:32Treball rural i economies camperoles.
00:01:39l'anàlisi del treball femení.
00:01:39Anàlisi del treball femení.
00:01:49Investigadors: Llorenç Ferrer, Roser González i Carme Sarrasúa (UAB) i Joaquim Puigverd (UdG). 2.
00:01:49Investigadors.
00:02:07Organització del treball i gènere.
00:02:07Organització del treball i gènere en diversos
00:02:11Sectors industrials i de serveis.
00:02:11sectors industrials i de serveis: -Identificació dels factors que influeixen en la
00:02:24divisió sexual del treball: tecnologia, costos salarials, qualificació, institucions... -
00:02:24Divisió sexual del treball.
00:02:45Continuïtats i canvis en la divisió sexual del treball.
00:02:45Continuïtats i canvis en la divisió sexual del treball 3. Anàlisi de
00:03:05No censos nacionals de població.
00:03:05no hem utilitzat els censos nacionals de població -que sovint no tenen en compte el treball femení- sinó els
00:03:14Dones com a productores autònomes o negociantes.
00:03:14les dones com a productores autònomes o “negociantes”: treballs de Juanjo Romero sobre les
00:03:31artesanes en el pas de l'antic al nou Règim, el de Joaquim Maria Puigverd sobre les
00:03:31Artesanes.
00:03:51Llevadores.
00:03:51llevadores, el de Lluís Virós sobre
00:03:55Arquitectes, pèrits i enginyers tècnics.
00:03:55arquitectes, pèrits i enginyers tècnics i jo (Àngels Solà) m'he ocupat de les dones com a
00:04:08“negociantes”. 4.
00:04:08Negociantes.
00:04:35Treball i economies familiars.
00:04:35Treball i economies familiars: una sèrie de
00:04:38publicacions pioneres. Hi treballen la Cristina Borderías juntament a altres investigadors i investigadores.
00:04:38Publicacions pioneres.
00:05:20Projectes europeus:
00:05:20Projectes europeus: 1.
00:05:24Gènere i benestar: treball, família i polítiques públiques (ja conclòs). Dirigit per la Cristina Borderías. Investigadors d'unes 20 universitats europees. 3 llibres publicats dins aquesta recerca. 2.
00:05:24Gènere i benestar: treball, família i polítiques públiques.
00:05:58Reconstruir l'activitat femenina a Europa.
00:05:58Reconstruir l'activitat femenina a Europea, també en col·laboració amb altres col·legues europees. Durada: fins el 2012.
00:06:25Projecte MEC:
00:06:25Projecte MEC (Ministeri d’Educació i Cultura): -
00:06:34Reconstrucció de l'activitat femenina a Catalunya. Reconstruir la
00:06:34Reconstrucció de l'activitat femenina a Catalunya.
00:06:44Importància del treball femení des del s. XIX fins a meitat del XX.
00:06:44importància del treball femení des del s. XIX fins a meitat del XX. Es vol conèixer les
00:07:17taxes d'activitat per gènere i per edat,
00:07:17Taxes d'activitat per gènere i per edat.
00:07:21l'estructura del mercat de treball i de les professions,
00:07:21Estructura del mercat de treball i de les professions.
00:07:24el nivell de vida de les famílies,
00:07:24Nivell de vida de les famílies.
00:07:27la contribució del treball femení al benestar de les famílies i conèixer també la
00:07:27Contribució del treball femení al benestar de les famílies.
00:07:32mobilitat social intergeneracional tenint en compte les oportunitats ofertes pels mercats de treball locals en diferents models d'industrialització.
00:07:32Mobilitat social intergeneracional.
00:07:51Metodologia: mostra de 47 localitats catalanes (de moment sobretot del
00:07:51Metodologia.
00:07:58Bages.
00:07:58Bages).
00:08:03Fonts documentals.
00:08:03Fonts documentals:
00:08:25Padrons municipals, censos obrers, llistats de fàbrica dels obrers i de les obreres, contribucions industrials i documentació notarials.
00:08:25padrons municipals, censos obrers, llistats de fàbrica dels obrers i de les obreres, les contribucions industrials i la documentació notarials. Amb tota aquesta informació estem construint una
00:08:47base de dades sobre la taxa real del treball femení, que és
00:08:47Base de dades sobre la taxa real del treball femení.
00:09:10molt més elevada del que es pensava: un 40%. Publiquem també una
00:09:57col·lecció d'història del treball des de la perspectiva del gènere de la que ja en tenim 3 números publicats, un 4rt està en premsa i un altre compromès.
00:09:57Col·lecció d'història del treball des de la perspectiva del gènere.
00:10:28Jornades d’Història del Treball i del Gènere.
00:10:28Jornades Història del Treball i del Gènere, amb caràcter anual i que vam començar l'any 2001, aquest any seran les onzenes, que porten per títol:
00:10:43Formes d'aprenentatge del treball. PREGUNTES: També hem publicat una
00:10:43Formes d'aprenentatge del treball. PREGUNTES:
00:11:37memòria del grup de recerca.
00:11:37Memòria del grup de recerca.
00:12:32La informació que obtenim en les recerques és més qualitativa que no pas quantitativa. I, ampliant les fonts, obtenim que el
00:12:32Informació més qualitativa que quantitativa.
00:12:55Percentatge de dones en actiu.
00:12:55percentatge de dones en actiu en el mateix període ha passat del 4 al 40%. -Problemes en treball amb la gent de
00:14:33Investigadors de dret.
00:14:33dret? No, cadascú treballa en lo seu. -El trabajo sexual está contabilizado? No, no lo hemos contemplado porque no está censado. -Amb les
00:16:11Treball sexual.
00:16:35Professions lliberals.
00:16:35professions lliberals, com delimiteu quan és una
00:16:40Dedicació professional o amateur
00:16:40dedicació professional o amateur? En les línies de recerca uns treballs més quantitatius i d'altres més qualitatius, com els que es fan sobre llevadores. El treball sobre el
00:17:57sector professional és el menys desenvolupat que tenim. PARAULES CLAUS:
00:17:57Sector professional.