1b003_Margot_Pujal

Transcripció
Índex
Info
 
00:01:121998, però grup que treballa molt a poc a poc.
00:01:121998.
00:01:36Perspectiva interdisciplinària i sorgeix de la
00:01:36Perspectiva interdisciplinària.
00:01:45demanda dels estudiants i de les meves pròpies inquietuds i com a
00:01:45Demanda dels estudiants i de les inquietuds de Margot Pujal.
00:01:52seminari de discussió de teoria crítica i epistemologia. El grup es munta temps després de la meva
00:01:52Seminari de discussió de teoria crítica i epistemologia.
00:02:45tesi sobre relacions de gènere i té dues
00:02:45Tesi de Margot Pujal sobre relacions de gènere.
00:02:49ETAPES: 1.
00:02:49ETAPES:
00:02:501998-2003. 2.
00:02:501998-2003.
00:02:572003-actualitat. -
00:02:572003-actualitat.
00:03:15DOCENTS: 6 professors, dels que 3 en situació estable: Anna Garay, Enrico Mora i Margot Pujal. I 3 professores lectores: Jenny Cubells, Maricela Montenegro y Luz María Martínez. En aquesta segona etapa
00:03:15Docents.
00:03:39objectius canvien una mica: ja tenim
00:03:39Objectius.
00:03:43recerques subvencionades, tot i que encara anem a poc a poc perquè tenim molta feina de docència i formació. -
00:03:43Recerques subvencionades.
00:04:08ASSUMPCIONS COMPARTIDES com a horitzó dins del grup: 1. Idea de que el
00:04:08ASSUMPCIONS COMPARTIDES:
00:04:16gènere és un tret transdisciplinari dins de les
00:04:16Gènere com a tret transdisciplinari.
00:04:20ciències socials, però també ens hem d'obrir a altres àmbits, com les
00:04:20Ciències socials.
00:04:31ciències de la salut. 2. Complexitats i
00:04:31Ciències de la salut.
00:04:43debats interns, que generen tensions, per tal d'orientar-los cap el
00:04:43Debats interns.
00:04:54diàleg obert i productiu. 3. Ús
00:04:54Diàleg obert.
00:05:03categoria gènere com a dispositiu de poder, que va associat a un
00:05:03Categoria gènere.
00:05:07ús polititzat i amb vincles amb el moviment social, i per tant
00:05:07Ús polititzat.
00:05:12diferenciat de l'ús de la categoria gènere com a categoria descriptiva, assimilable a
00:05:12Diferenciat de l'ús de la categoria gènere com a categoria descriptiva.
00:05:18diferències entre homes i dones. 4.Ús extensiu de la categoria de gènere per a la
00:05:18Diferències entre homes i dones.
00:05:26transformació del paradigma científic positivista i androcèntric, en el si de les diferents disciplines (epistemologia i metodologia feministes) més enllà de l'aplicació de la categoria a l'
00:05:26Transformació del paradigma científic positivista i androcèntric.
00:05:39anàlisi de les relacions socials. 5. Tenir cura continuada de la
00:05:39Anàlisi de les relacions socials.
00:05:50interseccionalitat del gènere amb els
00:05:50Interseccionalitat del gènere
00:05:52altres eixos de desigualtat com la classe, l'ètnia, l'edat, la professió, l'orientació sexual, etc., ja que l'eix del gènere mai va sol. 6.
00:05:52Eixos de desigualtat.
00:06:07Aplicar de manera situada tots aquests principis. -
00:06:07Aplicar de manera situada tots aquests principis.
00:06:28SUB-ÀREES DE RECERCA: Cadascuna de les 6 professores es responsabilitza d'un aspecte. Sub-àrees més teòriques: 1. La
00:06:28SUB-ÀREES DE RECERCA:
00:06:45conceptualització del gènere com a dispositiu de poder. 2. La
00:06:45Gènere com a dispositiu de poder.
00:07:15producció sociocultural del cos sexuat i generitzat i la seva part agent. 3. Les
00:07:15Producció sociocultural del cos sexuat i generitzat.
00:07:28interseccions entre allò corporal, l'afectivitat, l'inconscient i el discurs explícit en l'estudi de la subjecció i la subjectivitat. -
00:07:28Interseccions entre allò corporal, l'afectivitat, l'inconscient i el discurs explícit en l'estudi de la subjecció i la subjectivitat. -
00:07:44NOM: El grup va estar un any i escaig sense nom. El nom de Des-subjectant sorgeix de la influència de l'obra de
00:07:44NOM:
00:08:03Judith Butler:
00:08:03Judith Butler.
00:08:06Mecanismos psíquicos del poder i del seu
00:08:06Mecanismos psíquicos del poder.
00:08:10concepte de subjecció. És a dir, de la
00:08:10Concepte de subjecció.
00:08:15producció social del subjecte sexuat i/o generitzat, des d'un vincle apassionat amb el sotmetiment que, al mateix temps li dóna força per transformar-se). -
00:08:15Producció social del subjecte sexuat i/o generitzat.
00:09:13RECERQUES MÉS APLICADES: 1. La
00:09:13RECERQUES MÉS APLICADES:
00:09:17producció sociocultural i de gènere del cos adolorit. 2. L'estudi de les diferents
00:09:17Producció sociocultural i de gènere del cos adolorit.
00:10:17violències de gènere i de les
00:10:17Violències de gènere.
00:10:25dones com a víctimes. 3. La
00:10:25Dones com a víctimes.
00:10:47intersecció entre classe social i gènere. 4. La
00:10:47intersecció entre classe social i gènere.
00:11:08intersecció entre fet migratori i el gènere. 5.
00:11:08intersecció entre fet migratori i el gènere.
00:11:26Els sabers en les històries de vida de les mestresses de casa. 6. L'anàlisi i reducció de la
00:11:26Els sabers en les històries de vida de les mestresses de casa.
00:11:36bretxa digital pel que fa a la producció en matèria de gènere. En el grup s'intenta donar
00:11:36Bretxa digital.
00:11:49autonomia a cada recerca i professor i intercanviar una mica a partir dels resultats o comentar les tensions teòriques i enriquir una mica la perspectiva de gènere des de la que es partia.
00:11:49autonomia de cada recerca i professor
00:12:20TESIS DOCTORALS: 1. La de María Juliana Flórez:
00:12:20TESIS DOCTORALS:
00:12:28Tácticas de des-sujección, disenso, subjetividad y deseo en los movimientos sociales: relaciones de género en el proceso de comunidades negras del pacífico colombiano. Aquesta persona estava al principi dins del grup però ara treballa en una universitat c
00:12:28Tácticas de des-sujección, disenso, subjetividad y deseo en los movimientos sociales: relaciones de género en el proceso de comunidades negras del pacífico colombiano.
00:12:51Relaciones de poder, espacio subjetivo y prácticas de libertad: análisis genealógico de un proceso de transformación de género. Situada a Navarra als anys de la transició democràtica, en unes escoles que es suposava que eren per formar les dones com a mil
00:12:51Relaciones de poder, espacio subjetivo y prácticas de libertad: análisis genealógico de un proceso de transformación de género.
00:13:37Ultraindividualismo y simulacro en el nuevo orden mundial: reflexiones sobre la sujeción y la subjetividad. I
00:13:37Ultraindividualismo y simulacro en el nuevo orden mundial: reflexiones sobre la sujeción y la subjetividad. I
00:13:4914 tesis doctorals més en procés.
00:13:4914 tesis doctorals més en procés.
00:14:03RECERQUES FINANÇADES ACTUALS: Anàlisi d'una recerca:
00:14:03RECERQUES FINANÇADES ACTUALS:
00:14:09Dolor subjectiu en femení. Anàlisi psicosocial de la producció social i de gènere del dolor i la seva transformació. El cas de la fibromiàlgia. Línia de recerca sobre
00:14:09Dolor subjectiu en femení.
00:14:30gènere i salut, amb contacte amb les ciències mèdiques. És una aproximació al dolor com a resposta ambivalent a una
00:14:30Gènere i salut.
00:14:45poliviolència de gènere.
00:14:45Poliviolència de gènere.
00:14:49OBJECTIUS: 1. Estudiar amb
00:14:49Objectius:
00:14:51perspectiva psicosocial i de gènere i metodologia qualitativa la
00:14:51Perspectiva psicosocial i de gènere.
00:14:59producció del dolor cronificat. Amb aquesta recerca es conjuguen els
00:14:59Producció del dolor cronificat.
00:15:04eixos de desigualtat com a mínim de gènere, edat i classe social. 2. Identificació i expressió dels
00:15:04Eixos de desigualtat.
00:15:13determinants socials de gènere en la producció del dolor. 3. Anàlisi de la resposta d'intervenció convencional:
00:15:13determinants socials de gènere en la producció del dolor.
00:15:36la medicina i la psicologia individualista. 4. Anàlisi dels
00:15:36Medicina i la psicologia individualista.
00:15:45efectes psicosocials de discriminació de gènere de la intervenció mèdica i psicològica en salut. 5. Anàlisi de
00:15:45Efectes psicosocials de discriminació de gènere.
00:15:53resistències a la intervenció per part de les persones afectades i dels seus grups i dels professionals partidaris de la
00:15:53Resistències a la intervenció.
00:16:27desmedicalització. Aquesta recerca intenta proporcionar instruments per a un
00:16:27Desmedicalització.
00:16:36nou coneixement amb una perspectiva de gènere que
00:16:36Nou coneixement amb una perspectiva de gènere.
00:16:39transformi la intervenció actual cap a un model psicosocial. En la teoria ja s'assumeix que aquest és el model a tenir en compte, però en la pràctica està molt lluny de ser real. Ho volem estudiar a través del cas de
00:16:39Transformar la intervenció actual cap a un model psico-social.
00:16:57la fibromiàlgia, que podem definir com a
00:16:57Fibromiàlgia
00:17:01dolor cronificat o dolor en femení. Que no vol dir que sigui només de dones, perquè hi ha
00:17:01Dolor cronificat o dolor en femení.
00:17:05homes afectats però ho passen molt malament a l'hora de reconèixer-ho, en el sentit de que es produeix una
00:17:05Homes afectats.
00:17:12crisi d'identitat de gènere pel fet de reconèixer-se vulnerables i amb un dolor que és interpretat com un símptoma somàtic perquè no hi ha una casa orgànica coneguda. La fibromiàlgia s'està extenent bastant i és una categoria calaix de sastre, però el
00:17:12Crisi d'identitat de gènere
00:18:03paradigma biomèdic no sap llegir ni reconèixer i que ha d'assumir que té un límit i, per tant, incorporar elements d'altres disciplines. Algunes
00:18:03Paradigma biomèdic.
00:18:16preguntes que sorgeixen amb aquest estudi són: 1. La
00:18:16REFLEXIONS SOBRE LA RECERCA:
00:18:20dimensió inconscient i corporal de la resistència, de trencar amb les herències de mandats de gènere. 2. El
00:18:20Dimensió inconscient i corporal de la resistència.
00:18:28límit de la política entesa com a representació simbòlica, ideologia o discurs conscient en determinats
00:18:28Límit de la política.
00:18:35contexts i condicions socials precàries, com seria la fibromiàlgia i que podríem aplicar-hi el concepte de
00:18:35Precarietat.
00:18:42subalternitat. 3. L'ús pragmàtic del
00:18:42Subalternitat.
00:18:45discurs biomèdic i la seva ambivalència en aquest cas de dolor. L'estudi pretén construir
00:18:45Discurs biomèdic.
00:18:54instruments teòrics per visibilitzar 3 nivells: 1. La
00:18:54Instruments teòrics.
00:18:57incorporació i impacte dels factor socioculturals i de gènere en el cos. Com allò social es va incorporant i es va sedimentant en unes disposicions i unes maneres de fer més enllà del que podem pensar o creure què fem. 2. La
00:18:57Incorporació i impacte dels factor socioculturals i de gènere en el cos.
00:19:18"de-socialització", "de-culturació" i "de-generació" del cos mitjançant les pràctiques discursives i no discursives bio-mèdiques. Com això social s'extreu en una fase quan queda fixat en l'entorn mèdic. 3. La
00:19:18"de-socialització", "de-culturació" i "de-generació" del cos mitjançant les pràctiques discursives i no discursives bio-mèdiques.
00:19:34re-incorporació dels factors socioculturals i de gènere en el cos mitjançant el
00:19:34Re-incorporació dels factors socioculturals i de gènere en el cos.
00:19:38treball intersubjectiu en grups específics. PREGUNTES: El
00:19:38Treball intersubjectiu en grups específics. PREGUNTES:
00:20:01postmasclime ve a dir és que el masclisme tradicional funcionava d'una manera, mentre que l'actual és més subtil i invisible, pel que cal resistematitzar-lo, ja que s'ha sofisticat.
00:20:01Postmasclime.
00:21:16Homes i fibromiàlgia. El reconeixement del dolor té a veure amb les identitats de gènere i el mandat de gènere és la vulnerabilitat de les dones, pel que ho reconeixen sense conflicte amb la identitat, mentre que amb els homes passa el contrari. Els homes
00:21:16Homes i fibromiàlgia.
00:22:29determinants socials i de gènere que hi ha al darrere i que no s'estan tenint en compte és un diagnòstic que es fa per eliminació d'altres diagnòstics. PARAULES CLAU:
00:22:29Determinants socials i de gènere.