005 Resposta de Maria Jesus Izquierdo - iPad

Transcripció
Índex
Info
 
00:00:54biologia, que ha canviat és que ja no només és certa la mare, ara també hi ha possibilitat de saber qui és el pare de la criatura i es poden reclamar els seus deures a través de la
00:01:15identificació de la paternitat. Això genera un
00:01:19canvi enorme: si el pare formava part de
00:01:23l'ordre simbòlic, resulta que la seva identificació física, la seva
00:01:29intervenció en la fecundació de la mare,
00:01:34modifica enormement el lloc, fins i tot l'imaginari.
00:01:38No és el mateix plantejar-te que tens el lloc del pare que haver gestat. Es produeix un
00:01:48enorme canvi perquè fecundar ho fan tots els animals, mentre que amb el fet de ser pare
00:01:59s'entra ja en un altre ordre i la
00:02:02orientació de la llei és la de prioritzar la
00:02:07paternitat biològica, no la
00:02:09paternitat simbòlica.Per això, d'alguna manera,
00:02:13el dret està dinamitant la llei. I voldria enllaçar-ho amb la
00:02:20noció de lei, perquè, què és? Venim d'una
00:02:42situació imaginario-real en que teníem més poder que una minoria o ens estaven fotent a tots, per això l'eliminem, i anem tirant fins que surti el següent perquè no ens posem d'acord. Jo aquí seguiria el plantejament de
00:03:09Freud: pel que fa a la llei hi ha
00:03:153 mandats universals perquè són substantius, tenen valor per ells mateixos, mentre que la resta de mandats que són lleis tenen valor pel procediment pel qual han esdevingut llei. Els substantius són:
00:03:34la prohibició de l'homicidi i el feminicidi,
00:03:38del canibalisme i
00:03:40de l'incest. És a dir, que no et pots anar al llit amb qualsevol, no pots matar als altres i no te'ls pots menjar. Aquest darrer tindria com a extensió, com a eco, que no pots explotar als altres, no et pots quedar amb ells; el de matar, que no pots anul·
00:04:18resta de lleis, és un problema purament procedimental. Quina diferència hi ha entre dret i força bruta? La força bruta és que la violència la comet una sola persona o poques. El dret és que la cometen molts.
00:04:38El dret existeix en la mesura en que ens posem d'acord per cometre la violència, d'organitzar i sumar forces. A mi se'm fa molt difícil dir quin és el millor camí, però el que sí que és cert és que hi ha d'haver
00:04:59possibilitat de convivència, que és saber posar-se d'acord i
00:05:07reconèixer l'alteritat: que hi ha un altre. Per què es reconeix aquest altre?
00:05:16Perquè té poder. No hi ha alteritat si no em fas por, si no ets una amenaça per mi. Aleshores és quan començo a escoltar-te.
00:05:46regulació, cal veure quantes mans poden subjectar una arma davant d'altres mans que subjecten una altra arma. Altres qüestions que són terminologia a través de les quals s'escapa l'inconscient: 1)
00:06:09De cara a la
00:06:13La gestació. És necessari diferenciar-la de maternitat i no confondre-les. 2)
00:06:21Diferència entre generar un infant i ser mare. 3)
00:06:31Diferència entre procreació i reproducció.
00:06:40Procrear vol dir fer algun tipus d'aportació a la creació d'una vida, mentre que allò que surt és una cosa nova i diferent. Què vol dir
00:07:01reproducció? Clonar-se. No hi ha pare, no hi ha un reconeixement de que els fills no es tenen sols o soles. I això és un problema molt gros, perquè quan es parla dels
00:07:22drets de la maternitat però no es parla dels
00:07:25drets de la paternitat, significa que estem creant un
00:07:29imaginari que fa impossible la individuació, perquè els fills són l'extensió, la producció, el braç, d'una estrella de mar que, per fragmentació, produeix una nova estrella de mar. Això és el que estem creant a través d'aquests plantejaments des del dret.
00:08:03dubtes: 1) Què vol dir el
00:08:05dret a ser mare? Si el dret és a ser mare és que no tens dret a ser tu. Hi ha un acudit de El Roto que sempre cito: hi ha un home amb cara d'amoïnat i diu: "Si jo fos jo".
00:08:28El dret a ser mare és una negació del dret a ser jo.
00:08:36Ser mare és una formulació social i, per tant, és el
00:08:38dret a la dominació, a
00:08:40ser sotmesa a un mandat social. I això crea un enorme malestar. 2) És el
00:08:50dret a la procreació, a la generació de vides el
00:08:57dret d'una societat a tenir continuïtat? El dret a voler existir, no com a persona, perquè com a persona t'arribes a morir, però pots plantejar el dret a
00:09:23re-subsistir com a societat. Aleshores, seria el
00:09:34dret d'una comunitat a subsistir davant el
00:09:38dret d'una persona a tenir fills, del seu desig de tenir-ne, i això es traduiria en el major interès de la criatura. Cosa que no es posa en evidència en els processos de separació, on això es trepitja.