007 Respostes Noelia Igareda Julia Oliveras - iPad

Transcripció
Índex
Info
 
00:16:08aclarar algunas cuestiones. Yo cuando he descrito lo que había, he descrito lo que no existe, he criticado lo poco que existe, y después he mostrado lo que se propone que debería existir; tanto el hipotético
00:16:22derecho a la reproducción o cosas similares. Yo no estoy convencida del
00:16:28derecho a la reproducción como tal.
00:16:30No existe el derecho a la maternidad. Ni el
00:16:37derecho al aborto por mucho que coloquialmente tengamos la sensación de esto. No existe como derecho en tanto que
00:16:41capacidad que el Estado me otorga a mí como individuo de ejercer unas determinadas facultades, eso no existe. Incluso he criticado lo que existe, y que es una
00:16:50protección a la maternidad y a la paternidad en según qué ocasiones. Y he hablado de qué se propone porque, enlazando con lo que se ha discutido en la mesa, existe un
00:17:13derecho de reproducción por parte del
00:17:15ordenamiento jurídico o del Estado. Hay gente que habla de una
00:17:21autonomía reproductiva en positivo mejor que va a colación con las
00:17:26técnicas de reproducción humana asistida.
00:17:29Legalizar o facilitar la maternidad subrogada como una posibilidad del ejercicio de ese hipotético
00:17:37derecho a la reproducción o autonomía reproductiva en positivo. A mí me resultó muy interesante descubrir que en la
00:17:42sanidad pública española se
00:17:44cubren estas técnicas en algunos casos, pero es curiosísimo cuál es la
00:17:50justificación jurídica. Si está cubierta por la sanidad pública
00:17:53en virtud de qué derecho. La
00:17:58fundamentación -solamente en algunos casos y en determinados periodos de edad- es que se entiende que la
00:18:04ausencia de descendencia es un
00:18:07menoscabo a tu integridad física o moral, que sí que es un
00:18:11derecho fundamental. Y que por lo tanto, el Estado debería garantizar ese derecho fundamental e incluir en la cartera de prestaciones de la sanidad pública las técnicas de reproducción asistida en algunos supuestos en los que se supone que
00:18:22no tener hijos es
00:18:24como tener una enfermedad gravísima. Y esto me resulta sumamente interesante, y entonces sí que
00:18:30interviene el derecho y lo ampara. Un tema que me preocupa también mucho, y de hecho, mi
00:18:43tesis trata de la
00:18:44protección de la maternidad a una
00:18:45legislación del cuidado. Llegado un momento pensé que sería interesante formular un
00:18:57derecho a ser cuidado, pero es complicadísimo. Pero para eso partiríamos, en todo caso, de la
00:19:07asunción de una responsabilidad colectiva del hecho de traer hijos al mundo como sociedad. Pero, hoy por hoy, veo muy lejos en nuestra
00:19:14sociedad que se quiera asumir eso como un
00:19:17nuevo derecho social en un momento en el que estamos desmantelando el
00:19:19Estado social de derecho. En el momento en el que estamos, a ver a quién se le ocurre reivindicar la creación de un nuevo derecho social que sería el derecho a ser cuidados, no sólo cuando somos menores, sino también cuando estamos enfermos o somos ancian
00:19:48anonimato de los donantes, a veces a los alumnos de la facultad les provoco con los carteles que hay por los pasillos con el lema dona vida y en el que se les invita a donar. Claro, porque los
00:19:56estudiantes universitarios son un target perfecto para ser donantes. En
00:20:06Estados Unidos, depende de los estados, pero
00:20:08hay más supuestos en los que tu puedes saber quien ha sido tu padre o tu madre biológico. Tu puedes contactar con la clínica, ésta contacta con tu padre o tu madre y si ellos aceptan lo puedes saber. Es como el caso de una película que me gusta mucho y qu
00:20:40páginas web de hijos que se juntan y que son todos hijos de padres donantes. Esto plantea toda una serie de
00:20:52dilemas como sociedad. Allí el
00:21:07posicionamiento jurídico es completamente diferente ya que existe el
00:21:10reconocimiento de esta autonomía procreativa sin ningún tipo de problema, cosa que aquí nos causa tantos reparos. JULITA OLIVERAS: M'ha agradat molt del que has parlat ara. Quan parlem
00:21:26d'esterilitat,
00:21:27l'Organització Mundial de la Salut considera aquesta com una
00:21:36malaltia des de l'any 2009. I aquesta setmana, a la premsa, va sortir que s'està redactant una
00:21:46proposta de llei en aquest sentit. Per que si es considera malaltia la sanitat pública permet que la fertilització in vitro es faci a la sanitat pública, tot i les llargues llistes d'espera, que fan que la gent acabi pagant i marxant a la sanitat privada.
00:22:18dones solteres que vulguin tenir fills per fecundació in vitro la
00:22:26seguretat social no li cobrirà, perquè es considera que és un cas en què és un
00:22:32luxe. I a dues
00:22:34dones lesbianes tampoc se'ls hi cobrirà perquè aquestes dues dones no és que siguin estèrils, sinó que han triat una opció de vida. I llavors el que es diu és que aquestes dues dones tenen el gran avantatge que una pot donar els ovòcits i l'altra pot acol
00:23:27detecció d'anomalies és
00:23:30obligatòria, fixa o aleatòria?Per que jo conec directament el cas d'embarassos provinents de la donació d'òvuls on els nens han tingut
00:23:39Síndrome de Down. Jo em pensava que això era imprescindible aquesta
00:23:48revisió de l'estat genètic de la donació d'òvuls. Actualment, amb aquest
00:23:58procés històric de la maternitat i l'esterilitat, etc., abans les
00:24:04mares que no podien tenir fills optaven
00:24:08després de diversos intents de in vitro per
00:24:11l'adopció mentre que
00:24:19ara estem adoptant embrions. El procés d'adopció ha canviat. I això lligaria una mica amb la idea dels
00:24:23pares biològics, que jo crec que hauria de saber-se. Però crec que hi ha hagut un
00:24:29canvi social, històric o ètic però
00:24:34han disminuït les adopcions nacionals i internacionals i
00:24:36han augmentat el nivell de mares. I ja per acabar, la paraula de
00:24:41desig penso que és vàlida però el passa és que pot ser tergiversada. No és tant la paraula sinó l'ús que en fem d'aquesta paraula. Penso que ha arribat a acceptar-se molt el desig de tenir criatures i crec que és una paraula encertada. JULITA OLIVERAS
00:25:03fecundació in vitro treballem en el laboratori. Aquesta imatge resulta molt entenedora. Quan nosaltres ens sotmetem a aquesta tècnica aconseguim un
00:25:14embrió, que és millor no tocar-lo per que si fas una
00:25:18biòpsia i li treus una cèl·lula
00:25:21potser aquest no podrà prosperar. Pensa que l'implantes a l'úter al cap de tres dies de quan el tens allà a la placa de Petri. Perquè si no no pot evolucionar en aquella placa de Petri.
00:25:33De manera natural mai
00:25:36no faràs aquesta biòpsia. El
00:25:37diagnòstic genètic preimplantacional
00:25:40no es fa excepte si és que sabem que l
00:25:44a persona és portadora d'una malaltia encara que no s'hagi manifestat. De manera que no es fa mai. La doctora
00:25:54Anna Veiga, quan va escriure el seu
00:25:55llibre sobre "El miracle de la vida", que ens fa un recorregut per aquesta trajectòria, hi ha un capítol que emociona i fins i tot fa plorar per que parla d'una situació que es va trobar ella. Ella és la
00:26:10mare científica de la primera nena proveta a Espanya.
00:26:14Un dels primers casos que hi va haver i que la persona que es va sotmetre al tractament era
00:26:16amiga seva, que va tenir una criatura que tenia una trisomia del cromosoma vint-i-u, que és el
00:26:35Síndrome de Down. I és clar, la científica no s'esperava aquesta situació. Això vol dir que quan tens aquest
00:26:42embrió, és com si s'hagués
00:26:44generat de manera idèntica a la natural. Només es farà
00:26:48diagnòstic genètic preimplantacional en casos que es considera que val la pena o que
00:26:55saps amb seguretat que la persona podria ser transmissora. Per exemple, hi ha malalties com la
00:26:59Talassèmia, la
00:27:00Fibrosi Quística,
00:27:01Distròfia Muscular que podem buscar, però hem de saber que són portadors. Pel que fa a les
00:27:08adopcions, en la fecundació in vitro
00:27:21no es dóna l'adopció d'embrions. Moltes parelles porten a terme aquestes tècniques però que després se'n van a adoptar, però primer passen per aquí. Perquè
00:27:45l'eficència d'aquestes tècniques és molt baixa:
00:27:4930-40%.
00:27:54L'espècie humana no és eficient en reproducció i les
00:28:01tècniques de fecundació in vitro tampoc.