006 Respostes Marta Roca Julita Oliveras - iPad

Transcripció
Índex
Info
 
00:00:09dret a la procreació, hi ha un corrent molt important en
00:00:19filosofia del dret de
00:00:25llibertat incondicional de procrear. Les posicions que he vist, sobretot als
00:00:32Estats Units, van per aquí, no és sobre el dret a procrear sinó sobre la llibertat incondicional a fer-ho. Que està fundada en la
00:00:40llei llibertària de la plena proprietat de si mateix. Però això ja és un tema de debat, no m'hi posiciono. I després està la qüestió dels
00:00:59pares d'intenció.
00:01:04A França als anys 90 van crear un neologisme en sociologia:
00:01:12"parentalité". Que venia de l'antropologia. I si mirem fa uns anys al
00:01:21Quebec, hi va haver un canvi molt important, que fins i tot i va haver-hi un moment fa 10 anys, que els avis podien declarar-se pares quan aquests no responien. Així, la
00:01:41maternitat i la paternitat esdevenien socials, es deslligava completament d'allò biològic i s'estructurava entorn del
00:01:47desig de ser pares o mares. Però a mi no m'agrada aquesta paraula "desig", ja que des dels
00:01:51arguments més reaccionaris, sobretot pensant en la homosexualitat, es titlla aquest tipus de
00:01:58paternitat, maternitat, de capritxosa. Perquè "desig" vol dir tenir intenció, però és tot un procés molt més complex que el fet de tenir un caprici o un rampell. Hauríem d'intentar utilitzar altres termes o dignificar la paraula desig. MARTA OTERO:
00:02:55dret a avortar: no vol dir que ho hagis de fer, però tens el dret de fer-ho. Tant pot ser fer-ho com no. El
00:03:12dret a ser mare, si a darrere vénen més
00:03:25lleis per articular com ser-ho, aleshores no, gràcies. Així que ens agafarien per tot arreu. Així, jo crec que tant està implícit el dret a ser mare com el de no ser-ho. Perquè amb això de la
00:03:48legalitat o no legalitat del ventre d'adopció per mi no seria discutible, em sembla obvi que hauria de ser legal, des del meu punt de vista. Hem de legalitzar les conseqüències però no el fet, perquè, realment,
00:04:21si hi ha una criatura pel mig ja neix amb tots els seus drets, no? 2º PREGUNTA: Hola, felicitar-vos a les 3 perquè ha estat molt interessant la informació, jo desconeixia moltes coses, i voldria preguntar-li a la doctora Julita coses que a mi se m'
00:04:49manipula per evitar una malaltia genètica en l'ésser que naixerà, em pregunto si aquesta persona que ha nascut, quan tingui fills ja estarà
00:05:03neta d'aquesta anomalia genètica o pot haver-hi algun ensurt en el moment de la manipulació que faci que ella
00:05:09reprodueixi en els seus descendents aquestes anomalies. Per una banda. Per l'altra, m'agradaria que aclaríssiu el tema del
00:05:20ventre de lloguer, ja que no sé ben bé si es fan servir els
00:05:24òvuls de la mare de lloguer, els de la mare o els d'una altra dona i també pel que fa al
00:05:30semen del pare. I l'altra cosa és que hi ha un
00:05:38límit d'edat per fer
00:05:40tractaments de reproducció assistida i m'agradaria si n'hi ha
00:05:45també per ser donant, tant de sèmen com d'òvuls, per això que ha explicat la
00:05:50Noèlia Igareda, que es sap que amb l'edat es desenvolupen algunes mancances. Això per la
00:06:01Julita Oliveras. I a la
00:06:03Marta Roca i Escoda li volia demanar que desconec per què les
00:06:07mares de lloguer han de ser
00:06:08dones que treballin hi hagin tingut fills. 3ª PREGUNTA: El que m'estic plantejant després de sentir la
00:06:30Noèlia Igareda, referent al
00:06:33dret a la maternitat, a mi el que m'inspira en el pas següent és una
00:06:39transferència de responsabilitat pública de la criança dels fills, que no quedin només en
00:06:45l'àmbit privat de mares i pares. També voldria plantejar-li a la
00:06:59Maria Jesús Izquierdo el tema de l'
00:07:01ambivalència entre dona i mare i si no podem exercir
00:07:08identitats múltiples, com a dones, mares, professionals... JULITA OLIVERAS: Quan parlem de
00:07:26diagnòstic genètic preimplantacional entenem un
00:07:35embrió en els primers estadis de desenvolupament -dies 2-3-. En aquest moment encara s'està treballant en el laboratori en una
00:07:54placa de Petri, no està encara implantat a l'úter. Aleshores, es fa un a
00:08:01biòpsia de l'embrió quan es creu que podria haver-hi una
00:08:10anomalia genètica. En primer lloc, el que es fa es
00:08:18desestabilitzar aquest embrió, perquè hi ha vegades que aquest embrió ja no pot evolucionar però de vegades ve de tocar-li una cèl•lula. Però ens l'hem de jugar si veiem que podríem transmetre una malaltia. De manera que si fem
00:08:31diagnòstic genètic preimplantacional en el cas d'alguna sospita i veiem que un embrió sí que té un gen que provocarà una malaltia i que aquesta nova persona en serà portadora el desestimem. Si no el porta, el podem inserir. Si ens estalviem
00:08:54l'etapa de la biòpsia i nosaltres sabem que aquesta persona podria ser portadora d'aquesta malaltia, i això implica que potser se li manifesta la malaltia, potser no. Aleshores, es parla d'un
00:09:15diagnòstic genètic preimplantacional quan
00:09:18es fa el diagnòstic prèviament a la implantació de l'embrió. Quan parlem de
00:09:26lloguer de l'úter, quines són les
00:09:34etapes? Tenim els
00:09:49ovòcits, un òvul o molts -si hem estimulat és per tenir-ne molts- i fem una punció. D'altra banda, tenim els
00:09:58espermatozous. I els posem tots junts en una
00:10:02placa de Petri per a que evolucionen cap a
00:10:05embrió. Potser aquest embrió l'hem d'implantar en una
00:10:15dona que tenia ovòcits infèrtils. Per tant, es tractaria d'una
00:10:23donació d'ovòcits anònima. O bé l'implantem en una
00:10:29parella que els espermatozous de l'home no són fèrtils, tornant a estar en una situació de
00:10:36donació de gàmetes (siguin femenins o masculins). De vegades, podem tenir un embrió que s'ha d'implantar en una dona que vol ser mare però que els seus ovòcits no són fèrtils, en una parella de dues dones...
00:10:56Hi han totes les possibilitats que ens puguem imaginar. I els
00:11:01aspectes ètics hi són des del mateix moment de tenir una criatura per
00:11:09tècnica de fecundació in vitro, per exemple. Li hem de dir o no que ha nascut per ajut mèdic? I amb ajut d'un donant? En aquest cas el fill o filla ho pot voler saber qui ha estat la mare o el pare biològic. PREGUNTA: Pot tenir germans. Ho pot vole
00:11:46llei es regula això. Quan introdueixes un embrió a l'úter no vol dir que evolucioni. A més,
00:11:56com a màxim es poden introduir tres embrions, sinó hi haurien problemes
00:12:00d'embarassos múltiples i tampoc es pot estar treballant amb més de sis embrions per donant a causa de
00:12:11problemes de consanguinitat. És ja una situació que toca
00:12:18aspectes de l'ètica. A més hi ha els plantejaments de
00:12:30data límit de donants, de gàmetes, de espermatozous i òvuls.
00:12:45Segons l'edat, es va perdent la possibilitat de que els gàmetes siguin viables.
00:12:58A partir dels 30 ja no pots ser donant. Hi ha informació a les universitats, en zones on hi ha gent jove.
00:13:14Remuneració econòmica: en el cas de les
00:13:16dones, donants d'ovòcits, se li pot pagar fins a 800 euros perquè és un procés d'estimulació dels seus ovòcits que és una
00:13:29intervenció important. Mentre que als
00:13:31homes: en el cas de la donació de gàmetes masculins es paga al voltant de 90 euros. Se'ls hi paga i és un tema que pot portar polèmica o no però és tota una situació. MARTA ROCA: Pel que fa la
00:13:50gestació subrogada, ara hi ha totes aquestes possibilitats, però abans no hi eren.
00:13:58A nivell de llei, a
00:13:59Califòrnia -que és el principal destí dels gais espanyols que volen ser pares- i és on està permès legalment. En d'altres països el debat només es planteja de cara a
00:14:23parelles heterosexuals, amb les
00:14:24parelles homosexuals ni es planteja. A
00:14:29Califòrnia hi ha ara
00:14:32l'obligació de que la gestant treballi i que tingui fills, perquè en tot el debat que hi ha en
00:14:50bioètica des de fa any les crítiques que s'han fet més radicals han estat al voltant de
00:14:58l'explotació de les dones -per tant, que no sigui per necessitat econòmica-, perquè clar, també hi ha una prestació econòmica i, a nivell legal, es vol
00:15:12evitar que la dona ho faci per necessitat i que l'europeu ric vagi a aprofitar-se de la dona africana o americana pobra. I que hagi tingut fills, perquè amb la lògica legal dels Estats Units, és
00:15:39perquè no sigui la primera experiència de maternitat, tot i que els ovòcits no siguin seus. Ara, que no sé si és per una qüestió mèdica. Tot això per legalitzar-ho amb unes
00:16:00cauteles ètiques.