01b_ Silvia Carrasco, Vicerrectora d'estudiants i cooperació de la Univeristat Autònoma de Barcelona

Transcripció
Índex
Info
 
00:00:02Montserrat Gatell per la teva intervenció. Ens dóna ànims saber que tenim el recolzament de l'
00:00:10Institut Català de les Dones, nosaltres seguirem treballant pel
00:00:17benestar de les dones, pel
00:00:20benestar social i avançant en la
00:00:22recerca i
00:00:22acció social. L'
00:00:25Institut Català de les Dones podrà comptar amb l'
00:00:28iiEDG i esperem que a la inversa. Passo la paraula a
00:00:37Sílvia Carrasco,
00:00:42Vicerectora d'Estudiants i Cooperació de la
00:00:44Universitat Autònoma de Barcelona, que tant ens ha acollit. SÍLVIA CARRASCO: He d'explicar la història que ens porta fins a aquí, a la
00:00:58UAB. La primera carta que em vaig trobar quan vaig passar a ocupar el meu càrrec anava signada per la
00:01:09Susanna Tavera, on em presentava el projecte de les
00:01:19jornades i em demanava que la
00:01:29UAB fos la seu i una petita contribució per la
00:01:34traducció simultània, atès que estàvem a la
00:01:37Facultat de Traducció i Interpretació. Aquesta carta em feia molta il·lusió, perquè una de les meves competències era l'
00:01:54Observatori per lgualtat, per al que tenim grans plans d'expansió. A més que coincidia en la posada en funcionament d'un projecte que va ser gestat en la transformació dels
00:02:12plans d'estudi, en el que vam introduir un
00:02:22Minor transversal en estudis de gènere per oferta formativa dels
00:02:28crèdits lliures a tots els i les estudiants de la
00:02:32UAB. Per tant, començàvem el
00:02:34curs 2012-2013 implementant allò que era una vella aspiració gestada fa anys i acollint aquestes
00:02:50jornades de recerca, amb un tema altament punyent com és el
00:02:54gènere i el benestar, en un moment en què hem estat
00:02:58perdent recursos socials i hem assistit a la
00:03:06destrucció de serveis públics, sinó que també estem
00:03:09perdent drets. En aquest punt, les aportacions i els avenços en el
00:03:15món feminista han des ser especialment atents i crítics. Estem molt contents perquè sumàvem dues coses: una part de
00:03:27projecte personal, acadèmic, i, de l'altra, una
00:03:30part de projecte polític que compartim plenament, apart de dir que la
00:03:34UAB col·labora de forma evident amb la consecució del
00:03:41màster d'estudis de gènere amb moltes investigadores i que ha estat el bressol, tant en
00:03:49antropologia,
00:03:50sociologia... de grans mestres en
00:03:55estudis de gènere que també han estat
00:03:57veus feministes crítiques en la intervenció social i en la esfera pública. Per això ens va fer molta il·lusió aquesta carta i vam voler anar molt més enllà, assumint un
00:04:15co-organització, comptant amb el nou equip de l'
00:04:22Observatori per la Igualtat de la
00:04:24UAB, perquè aquella mateixa setmana la
00:04:28Dra. Montserrat Rifà, de la
00:04:32Facultat d'Educació, acceptés ser-ne la nova
00:04:35directora i ajudant, per tant, a consolidar un equip de dones compromeses, la darrera va ser la
00:04:50Dra. Carolina Gala, a qui li vull agrair la generositat en el traspàs. Per tant, ens vam posar a treballar de forma immediata, amb tota la complexitat quan l'
00:05:12organització té una seu diferent de l'institut, a més d'anar tots de bòlit amb la docència i altres dedicacions, i amb les dificultats que té organitzar unes
00:05:28jornades d'aquestes característiques. Ens n'hem sortit i estem encantades dels resultats i, tant a nivell de
00:05:35continguts com d'
00:05:37organització creiem que serà un èxit. Una particularitat imprevista és que aquesta primera jornada coincideix amb la
00:05:54Festa Major de la UAB, que ha complit 20 anys d'història però que ha tingut unes vicissituds no gaire positives, especialment en els 3 darrers anys en que s'ha celebrat una festa no autoritzada i això ha comportat una sèrie d'inconvenients. Enguany la
00:06:31co-organitzat aquesta Festa Major des de l'
00:06:34equip de govern, parlant i treballant amb tots els col·lectius, que tenen molta vitalitat i n'hi ha
00:06:44més de 62 col·lectius d'estudiants amb una varietat extraordinària. Hem aconseguit asseure a tothom al voltant d'una taula i organitzar-nos. Nosaltres, com a
00:07:03Observatori per la Igualtat, participem també de la festa major i us convido a que us passeu per la paradeta de la
00:07:11Plaça Cívica, també participem de la
00:07:53gimcana solidària, però a la paradeta exposem resultats i tenim fulletons. Una altra cosa és que davant del bar d'aquest edifici, del
00:08:18Rectorat, trobareu una
00:08:23exposició de pòsters en què, a banda de trobar el magnífic cartell del
00:08:28díptic d'aquestes jornades, hi trobareu també una selecció de pòsters fets especialment per les
00:08:40jornades per part de l'equip de l'
00:08:41Observatori per la Igualtat que mostra l'
00:08:45activitat de l'institut, les
00:08:50activitats de recerca,
00:08:52els grups de recerca, les primeres dades d'aquest
00:08:55Minor d'estudis de gènere transversal i la
00:09:02perspectiva científica en què es treballa en recerca per part de l'Observatori, que estem expandint. Una de les primeres
00:09:18expansions serà ser més visibles i acostar-nos més a la
00:09:22Plaça Cívica i a la resta d'entitats i persones del Campus. Estem ecantats de tenir-vos aquí, esperem que siguin unes
00:09:31jornades magnífiques. Esperem que la
00:09:33Festa Major sigui un afegit positiu i trobar-nos més endavant, fent més projectes d'expansió. GENOVEVA SASTRE: Gràcies,
00:09:53Sílvia Carrasco per la teva intervenció i pel suport de la
00:09:56UAB amb l'
00:09:59iiEDG, especialment del vostre nou equip del
00:10:03rectorat i també a l'
00:10:10Observatori d'Igualtat. També us agraïm el treball que esteu fent.