1a003_Maria_Antonia_Pujol

Transcripció
Índex
Info
 
00:00:54recerca, parlaré des del punt de vista dels
00:00:54Recerca.
00:00:58Desitjos.
00:00:58desitjos: què m'agradaria a mi que les persones que feu recerca tinguéssiu en compte. Les
00:01:16Línies prioritàries.
00:01:16línies prioritàries a l'hora de fer recerca en estudis de gènere haurien de sorgir de l'
00:01:23Observació de les necessitats.
00:01:23observació de necessitats i donar resposta a l'activitat científica, acadèmica i professional de les dones i poder oferir
00:01:44respostes positives a una sèrie de problemes de discriminació, assetjament i manca de possibilitats i de presència. Aquestes problemàtiques requereixen un debat que sigui fruit dels
00:01:44Donar respostes. 00:02:14.00]Resultats de les recerques.
00:02:14resultats de les recerques, ja que aquestes han de obrir portes i marcar camins. La
00:02:44falta de la representació de les de dones en la direcció i la investigació esdevé un problema molt seriós, ja que les decisions sempre es prenen des d'una banda i problema de la immediatesa, ja que no dóna peu a pensar en les minories. Una altre proble
00:02:44Falta de la representació de les de dones en la direcció i la investigació.
00:03:24discriminació, a més a més, no es percep com a tal, perquè és tan sibil·lina, tan subtil que ni és nota.
00:03:24Discriminació.
00:04:04Correcció política: Tot és políticament correcte però no sempre és políticament correcte.
00:04:04Correcció política.
00:04:11Feminització i pluralitat del llenguatge.
00:04:11Feminització i pluralitat del llenguatge: Jo estic en una Facultat de Pedagogia, tots els treballs dels meus alumnes sempre es refereixen al conjunt de persones en masculí, bandejant sempre el femení amb l'excusa de que amb el masculí fan referència a l'u
00:07:29Discurs del món de l'educació.
00:07:29discurs del món de l'educació és un altre i les causes que dificulten la percepció pública de la situació discriminatòria sovint són els mateixos professionals: mestres, professors i professores. Hem de crear situacions que comencin en la primera infància
00:08:28Transició de valors.
00:08:28transmissió de valors busca i predica la
00:08:30Igualtat de gènere.
00:08:30igualtat de gènere però, a l'hora de posar-ho en pràctica, la situació canvia quan s'ha d'educar en aquests valors. Els
00:08:48Estereotips.
00:08:48estereotips encara tenen molta vigència. A l'hora de repartir càrrecs, responsabilitats i feines molt sovint, des dels mateixos professionals de l'educació, ja es fa la
00:09:28discriminació. Aquesta transmissió de valors, que busca i predica la igualtat de gènere,
00:09:28Discriminació.
00:09:34Transmissió de valors no es correspon amb les conductes.
00:09:40no es correspon amb les conductes que de vegades i de forma quotidiana es mostren a les aules, a la societat, a casa nostra. I, de fet, no resol aquesta discrepància: provoca distorsions i dificultats a l'hora d'assumir els
00:09:59rols d'igualtat. Fins i tot,
00:09:59Rols d'igualtat.
00:10:02Autolimitacions per part de les mateixes dones.
00:10:02moltes vegades, som les mateixes dones les que ens autolimitem. Els nens tenen dret a ser cuidat pels dos pares, home i dona o
00:10:52Altres models de família.
00:10:52altres models de família. Les
00:11:11persones més joves pensen que ja no hi ha discriminació i que tots som iguals. Encara no han percebut el
00:11:11Joves enfront de la discriminació.
00:11:24"Sostre de vidre".
00:11:24"sostre de vidre". Això és perquè la
00:11:40discriminació qüestiona els ensenyaments rebuts des de la infantesa, a més de produir-se en una dissociació entre les idees i les pràctiques. La
00:11:40Dissociació entre les idees i les pràctiques.
00:12:02recerca ha de tenir molt en compte totes aquestes situacions i ha de prioritzar aquelles que tenen
00:12:02Recerca.
00:12:08relació amb les pràctiques quotidianes, si no, pot esdevenir buida de contingut, tot i que s'ompli de paraules relacionades amb el gènere, no
00:12:08Relació amb les pràctiques quotidianes.
00:12:50Modificar els valors, les formes de fer i comportar-se.
00:12:50modificarà els valors, les formes de fer i comportar-se. El fet d'arribar a la
00:12:59igualtat entre homes i dones no pot ser un fet individual sinó que exigeix una complicitat entre uns i altres.
00:12:59Igualtat.
00:13:31Hem de treballar de forma conjunta. Les recerques que no vagin adreçades al nucli de la
00:13:31Treball conjunt.
00:13:42discriminació seran estèrils. Cal prioritzar recerques que afectin als
00:13:42Discriminació.
00:13:56Drets fonamentals de les dones.
00:13:56drets fonamentals de les dones però també al conjunt de la universitat i a tota la societat en general. Cal assolir un
00:14:16canvi d'actitud efectiva i reparadora que sigui respectuós amb les
00:14:16Canvi d'actitud efectiva i reparadora.
00:14:31minories i amb els drets humans. Les recerques han de conduir a
00:14:31Minories i amb els drets humans.
00:14:51potenciar que els drets de les dones formin part de manera indivisible dels drets humans i fonamentals universals. Fan falta recerques que ajudin a clarificar tant les idees, les postures com la manera de fer com proporcionar pautes que fonamentin
00:15:17actituds pel canvi real que facilitin a la nostra societat un
00:15:17Actituds pel canvi real.
00:15:23model dinàmic, democràtic, participatiu i real per posar en pràctica la
00:15:31normativa vigent a través de la Constitució, el Ministeri d'Igualtat, els plans d'igualtat de les universitats, etc. Cal evitar que les recerques es converteixin en simples declaracions de bones intencions. El problema de la
00:15:31Normativa vigent.
00:16:15Discriminació.
00:16:15discriminació de la dona no es pot deslligar del conjunt de qüestions que planteja la
00:16:25Falta d'equitat en el món laboral i familiar.
00:16:25falta d'equitat en el món laboral i familiar. La
00:17:05conciliació no és un dret només de les dones, ha de ser per tots: homes i dones. Cal canviar les
00:17:05Conciliació.
00:17:55Estructures generals.
00:17:55estructures generals seguint exemples d'altres països europeus que han implementat ja les
00:18:07accions de suport.
00:18:07Accions de suport.
00:18:14Prioritats en la recerca.
00:18:14Prioritats en la recerca: -Introducció progressiva de
00:18:32l'anàlisi d'impacte: cal que sigui també qualitativa i no només quantitativa. -Potenciar la
00:18:32Anàlisi d'impacte.
00:18:59presència equilibrada d'homes i dones en els òrgans de govern -Propostes estratègiques que afectin a l'
00:18:59Òrgans de govern.
00:19:42educació. -Sobre
00:19:42Educació.
00:20:35Violència de gènere i assetjament sexual.
00:20:35violència de gènere i assetjament sexual a les universitats, més comuna del que ens pensem. -L'
00:21:36Docència i gestió.
00:21:36aplicació dels estudis de gènere a la docència i la gestió. Tot i que hi ha l'ordre des del Ministeri d'Igualtat de que tots els
00:21:58Plans d'estudi.
00:21:58plans d'estudi han de contemplar la perspectiva de gènere, en realitat no s'aplica. -El
00:22:50Llenguatge no sexista.
00:22:50llenguatge no sexista. -Pautes per a la
00:23:27conciliació laboral i familiar d'homes i dones. PARAULES CLAU:
00:23:27Conciliació.