Moviments veïnals a Sant Feliu del Llobregat

Transcripció
Índex
Info
 
00:00:13Presentació regidora Sant Feliu
00:02:51Presentació M.Luz
00:07:56Dra. Carme Sanmartí: Bona tarda. Agraïments
00:08:23Això és el resultat de molts amys de recerca
00:08:29amb la meva germana Montserrat Sanmartí, professora de la Universitat Rovira i Virgili.
00:08:36Hem treballat les cartes des de l'any 2002. Per tant portem 15 anys immerses en els arxius i en la correspondència.
00:09:07Hem hagut d'investigar 25 metres lineals de prestatgeries. Les cartes de dones són difícils de trobar.
00:09:17Arxiu Nacional de Catalunya. Hem treballat 5 famílies: Una és la família Moragas, que eren de Valls, (Estanislau Figueres, Narcís Oller...)
00:09:51Els Baldrich, Els Ixart, Els Castellarnau, i una família que es diu Prats. EN total hem treballat 5 famílies que residien de Valls o a Tarragona.
00:10:03Per això els arxius estan fonamentalment a Valls o a Tarragona i alguna cosa a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
00:10:16Cartes que, en general, es considerava que no tenien cap interès i no les guardaven. Per això trobar cartes de dones és molt complicat.
00:10:37La meva germana Montserrat Sanmartí, que ella és de palografia i de ciències històriques i instrumentals, és la que s'ha dedicat a buscar els fons.
00:10:59Dels Moragas hi ha unes 500 cartes de dones. Els Baldrich en tenen unes 400. És un fons que ja és important.
00:11:26Si hem pogut fer aquesta exposició és perquè les famílies van considerar que aquestes cartes s'havien de guardar en un lloc segur i ho van dipositar en els arxius.
00:11:56Per tant aquí hi ha la feina de les pròpies famílies, la feina dels arxius i la feina de nosaltres que arribem allà i que amb la feina dels arxivers i les arxiveres ens ajuden a trobar la documentació.
00:12:05METODOLOGIA PER A L'ESTUDI DE LA CORRESPONDÈNCIA FEMENINA.
00:12:07Per poder treballar bé la correspondència femenina has de començar a estudiar les famílies ja que si no coneixes els homes difícilment arribaràs a les dones.
00:12:20El primer que hem hagut de fer és un arbre genealògic.
00:12:22IM: Arbre genealògic família Baldrich. Arxiu de Valls.
00:13:01Tens cartes però no les pots lligar amb res. És per això que hem trigat tants anys a clarificar-ho.
00:13:10Per poder relacionar les cartes hem hagut d'estudiar les famílies corresponents. Hem hagut de, primer, estudiar els homes que són els qui tenen el nom, els qui custodien els arxius, ja que tenen els negocis, la documentació, etc. Les dones, en general, ge
00:13:29Les dones fins després de la mort de Franco, amb l'excepció de la república, no tenien capacitat ni de vendre ni de comprar ni d'obrir negocis a no ser que fossin vídues. Generaven, doncs, poca documentació.
00:13:51Una de les documentacions que sí van generar en el S.XIX va ser la correspondència.
00:14:21IMATGE ARBRE GEANOLÒGIC DE DONES
00:15:33La família Prats i les monges. Importància de les monges en l'educació.
00:16:32La cura, la vida contemplativa i la salut són àmbits molt importants en els que es movien les monges.
00:16:50Sant Joanistes, del Monestir de Sixena.
00:17:30Burgesia que vivia del comerç o de la terra, o de la indústria...
00:18:06Les dones que hem estudiat treballaven moltíssim.
00:18:29Fargues
00:18:56Dones viudes que postulen per a ser administradores i el proprietari decideix que siguin elles en tant que abans ho eren els marits.
00:19:50Les dones treballen tant en els oficis com a la llar des del S.XVIII fins l'any 1870 aproximadament quan s'acaba una generació de dones.
00:20:09Estudiant la correspondència és molt interessant observar com, molt provablement, el que passa cap el 1870 és que...
00:23:18Manuela Jané, analfabeta, que es va quedar viuda amb 11 fills, es va quedar la botiga i va doblar la fortuna de la família en 15 anys.
00:24:03Manuela Jané dictava les cartes.
00:25:16... Les famílies es van ennoblint i volen ser rendistes però quan es traslladen a les grans ciutats, a partir de la segona meitat del S.XIX, i els homes es tornen metges, advocats, polítics, (Estanislau Figueras i de Moragas, Narcís Oller, Narcís Oller i
00:26:00El canvi sociològic molt important en el que les ciutats creixen poc. Les dones no poden estudiar una carrera i llavors sí que aquestes dones es queden a casa i coincideix amb aquest creixement de la burgesia de la segona meitat del S.XIX en el qual els
00:26:44Hi ha hagut moltes diferències en la història de les dones.
00:27:25Cas de la Felissa Costa Verge. 1810, Cádiz. De mare madrilenya. El pare forma part de les persones que fan la constitució de Cádiz; estava a la secretaria. El pare era advocat però amb Ferran VII es queda sense feina i llavors l'envien a Amèrica. Llavors
00:29:07La deixa tutoritzada amb els Moragas. Més tard se'n va a Nova York, aprèn anglès.
00:30:06Té un fill però es queda viuda. Llavors comença la guerra de secessió americana. Ella és partidària del Sud però el fill és partidari del Nord i entra a l'exèrcit del nord on el maten a la guerra. Llavors la Felissa torna a Barcelona.
00:30:35Les cartes que tenim de la Felissa Costa Verge ens expliquen la guerra de secessió americana d'una manera maravellosa.
00:30:58Concordat amb la Santa Seu al 1851, guerra del Marroc...
00:31:22La Nicolasa Núñez era igual, interessantíssima.
00:32:05Llavors, en aquest període de finals del S.XIX canvia el discurs i les dones es queden a casa ja que és indicatiu d'un nivell econòmic per part del marit. És a dir, treballava més la meva besàvia que la meva àvia.
00:33:07Totes les dones que us explico diuen "no puc més". Alleten els fills, porten les terres, es barallen, vigilen les dides... És un col·lectiu acotat que ho fa tot.
00:34:47La mort del fills petits. La còlera, la mort de part al S.XIX.
00:35:30Què era la correspondència per elles?
00:35:32--Significat de la correspondència per les dones estudiades--
00:38:19Les cartes són molt variades i expliquen moltes coses
00:39:00Per elles, moltes vegades, els hi era difícil saber el que passava fora d'un entorn molt proper.
00:39:32Els temes que hem recollit aquí són els temes més importants per elles. No hi ha moltes cartes "de amor".
00:39:54Francesca Baldrich festeja amb el novi i són cartes poc apassionades. També tenim cartes entre marit i muller. Són cartes molt maques.
00:40:35Hi ha cartes que reclamen el dèbit marital.
00:40:43Quan hi ha infidelitats les de principi de segle criden molt. En canvi, després ja no ho fan. Les més arriades són les de principis del S.XIX.
00:41:06IM: Carta fàcil de llegir
00:41:13ELS CANVIS DE CAL·LIGRAFIA SEGONS LES ÈPOQUES. COMPARACIÓ DE LES DIFERENTS CARTES.
00:41:33IM: CARTA DE LA NICOLASA NÚÑEZ PASTOR (12 AGOSTO 1836)
00:42:01ALLETAMENT SEXUALITAT I CANSAMENT EN LA MATERNITAT. La Nicolasa recomenava a les filles i en general a que les mares alletessin, com és el que surt a França i a Anglaterra al S.XVIII.
00:43:43El discurs era que mentre alletessin no podien tenir relacions sexuals. L'Esglèsia deia, un any i prou perquè això els homes no ho poden aguantar.
00:44:48Els hi posaven sangoneres a la vulva. L'enbaràs i les pors.
00:45:25LA FIGURA DEL PARE
00:46:06Els homes escriuen de coses que les dones no s'atreveixen com la mort d'un fill. Les cartes dels homes són llavors imprescindibles per saber allò que elles no se senten amb cor de dir.
00:47:08LA RELIGIÓ
00:47:13Les dones tenen un sentiment religiós tan i tan profund.
00:49:11Per elles l'esglèsia era un acte social també. La duresa de la vida estava justificada per la religió. Resignació.
00:50:33OBJECTES DE L'EXPOSICIÓ
00:51:46LA CORRESPONDÈNCIA COM A XARXA DE COL·LABORACIÓ.
00:52:56El que voldria és fer entendre que nosaltres no podem parlar de les dones perquè de dones hi ha hagut moltíssimes i la situació de les dones dins d'un mateix moment d'uns col·lectius i uns altres era molt diferents.
00:53:52Les cartes perden l'interès quan les dones comencen a anar a l'escola els hi fixen el que han de dir i el que han de fer. Perquè això de l'escola ara no hi entraré però és tot un problema, això de l'escola. Aquesta espontaneïtat que tenen quan les edique
00:54:19Canvia el sentiment religiós, canvia la cultura, canvia la informació que tenen i canvia el que escriuen; i és el mateix col·lectiu. I això passa a partir de finals del S.XIX.
00:54:39IM: carta de 1838. administradora pagessa.
00:55:03IM: carta de 1834 d'una dona que es va formar a casa, amb abreviatures. (Paper dolent)
00:55:44IM: Carta de la Nicolasa (bona lletra i bon paper i bona tinta)
00:55:52De vegades eren cartes que era com si truquessin
00:56:03IM: Fotografia de Francesca Baldrich.
00:57:13IM:Carta amb lletra espantosa
00:57:20IM:Fotografia de dones llegint a la vora d'un riu.
00:57:57AGRAÏMENTS.
00:58:16Torn de preguntes. Pregunta sobre la religió i diferències entre la religiositat dels homes i de les dones.
00:59:20Significat sobre els colors de la imatge de l'arbre geanològic.