Taking Queer Theory Home to Meet The Parents

Transcripció
Índex
Info
 
00:00:00Benvinguts i benvingudes a la sessió de la tarda. Com sabeu, la conferència s'impartirà en anglès.
00:00:06Disposeu del PowerPoint traduït al català fotocopiat.
00:00:10Amb molt de gust, a la sessió final, si cal algun aclariment lingüistic, jo mateixo m'ofereixo a fer-lo amb molt de gust a nivell individual.
00:00:18Si es volen formular preguntes es poden fer tranquil·lament en català i les traduirem. D'acord?
00:00:24Doncs passem a presentar a la Doctora Pam Alldred
00:00:28És per mi un gran honor poder presentar-la ja que tenim amb nosaltres una doctora que gaudeix d'un currículum realment impressionant.
00:00:38Actualment és prodessora titular de la Universitat de Brunel, concretament del departament d' estudis de joventut i educació. Tanmateix, la seva llicenciatura és en psicologia però ens trobem davant d'una persona molt interdisciplinària com ho és el nostr
00:01:02Ella va fer també un postgrau en estudis culturals, un altre en educació superior, i la sva tesi doctoral està molt relacionada al tema que ens presentarà avui.
00:01:15Es titulava "Fit to Parent, Psychology, Acknowledge and Popular Debate".
00:01:21És a dir, per dir-ho d'alguna manera, ens adaptem els pares? Com estem adaptats a ser pares o mares? Psicologia, coneixement i debat popular.
00:01:35Actualment, molta ee la seva dedicació està implicada en l'ensenyament de postgrau. Ella supervisa moltes tèsis docturals, cinc li sembla que acabaran aquest mes de juny,
00:01:47A més a més, moltes de la seva recerca està destinada a Màsters i cursos de postgrau sobretot en especialitzats en juventut i en treball comunitari. Una disciplina molt més habitual a Gran Bretanya que no pas aquí entre nosaltres.
00:02:01Ha desenvolupat moltes tasques administratives dins de la universitat, per exemple, va ser la persona que s'ocupava de l'àrea de igualtat i diversitat i discapacitat de la Universitat de Brunel durant molts anys...
00:02:17Abans d'ocupar aquest càrrec com a professora de la Universitat de Brunel, va ser Research Fellow, que podríem dir Recercadora en català, d'un programa anomenat Sexe i Relacions en les polítiques educatives.
00:02:35Un altre, també, el fet de compartir la maternitat i treball pagat.
00:02:44Ha combinat sempre, al llarg de la seva trajectòria, projectes de recerca amb ensenyament universitari i també amb projectes concrets destinats a grups socials determinats.
00:02:56En aquest sentit ha treballat molt en educació i en diferents sectors dins de la carrera educativa i abans d'incorporar-se a Brunel, havia estat professora de Sout Bank University i també de la Universitat de North London.
00:03:16Bé, el seu currículum és realment molt llarg, en faig una breu síntesi.
00:03:25Ha participat en molts panels internacionals assessorant projectes internacionals vingulats, com anem veient, sobre juventut, educació social, salut... tant a Gran Bretanya com a Barcelona.
00:03:40Va participar en un prjecte molt interessant que coordinava el nostra company Gerard Coll Planas, per l'ajuntamenty de Barcelona molt vinculat a les actituts homofòbiques.
00:03:53També ha treballat motl amb anàlisi del discurs, ha treballat també amb aquelles esperances i limitacions feministes pel que fa a l'educació,
00:04:04Bé, té molts articles en revistes indexades, molts capítols de llibre.
00:04:18Ha treballat molt sobre, com ja deia, homofòbia, homonormativitat i què és el que significa ser una bona dona un bon home.
00:04:28També ha treballat molt sobre valors i juventut tant en adolescents noies com en sexualitat i adolescents nois amb títols com ara "Què és important al cap del dia?". També "Què són els valors si és que es poden mesurar?".
00:04:48Altres com ara "Making the Right Connections, Knowledge, Power in Academic Networking" és a dir, fent aquelles connexions apropiades, adequades; coneixement i poder en el món acadèmic.
00:05:00També ha treballat aplicant l'anàlisi del discurs en escoltar i entendre les veus de la mainada.
00:05:08En aquest sentit ha treballat també la negociació que fan la mainada, els nens, les nenes i els joves quan negocien les relacions a l'escola i a casa.
00:05:24També un dels seus temes de recerca més importants ha estat tot el tractament del que és l'embaràs adolescent i té molts estudis vinculats a aquest tema fins i tot alguns d'ells encarregats pels governs de Gran Bretanya.
00:05:42M'agradaria dir també que ha actuat com a coordinadora i editora de revistes molt importants indexades internacionals i que actualment està editant una edició especial destinada a l'educació sexual de la revista sex education que es titula "Obstacles per
00:06:08Amb tot això només vull dir que és un honor per la Universitat de Vic comptar amb una conferenciant d'aquest nivell. Agraïm en Gerard Coll Planas, tota la feina que ha fet en aquest sentit i ara li donem la paraula per a que en poguem gaudir tots plegats.
00:06:43Thank you for staying for a paper in English.
00:07:15So, this paper asks it's queer theory relevant to the study of parenting today
00:07:15So this paper asks: “it's queer theory relevant to the study of parenting today?”
00:07:23How could he be helpful. And in a sense I'm going back to a theme developed in my phD were twenty years ago
00:07:23How could he be helpful. And in a sense I'm going back to a theme developed in my phD were twenty years ago
00:07:31"Analysis of UK Parenting Debates"
00:07:31"Analysis of UK Parenting Debates"
00:07:34Andi I'm hoping that I'll work with Gerard
00:07:34Andi I'm hoping that I'll work with Gerard
00:07:37Soon we will put... test this out with new data on looking up at an Anglo Spanish comparison
00:07:37Soon we will put... test this out with new data on looking up at an Anglo Spanish comparison
00:07:44Um... the idea of bringing someone home to meet the parents of course references a particular family structure, a structure in which we are seeking
00:07:44The idea of bringing someone home to meet the parents of course references a particular family structure, a structure in which we are seeking approval from our parents for a partner.
00:07:55approval from our parents for a partner.
00:07:59But I think it probably is recognizable across Catholic, non Catholic,
00:07:59But I think it probably is recognizable across Catholic, non catholic Christian non Christian cultures.
00:08:02Christian nor Christian cultures the partners seeking exceptance...
00:08:06The partners seeking acceptance.
00:08:10And I liked it because it brings together queer theory in parents together
00:08:10And I liked it because it brings together queer theory in parents together
00:08:14It it says that there's a question it may not work
00:08:14It says that there's a question, it may not work, It may , It may be suitable, it may not be acceptable.
00:08:18It may
00:08:18It may be suitable
00:08:19It may not be acceptable and It's quite evocative for those of us whose partners don't always meet with approval from our parents or others
00:08:21It's quite evocative for those whose partners don't always meet with approval from our parents or others.
00:08:28It also gives us a qualitative answer that might change over time
00:08:28It also gives us a qualitative answer that might change over time
00:08:32So Okay... So it's a simple structure over these two questions:
00:08:32So Okay so it's a simple structure over these two questions:
00:08:39What could queer theory offer the study of parenting?
00:08:39What could queer theory offer the study of parenting?
00:08:42And secondly, is performativity already taken up in popular discourses. Okay so that's the structure.
00:08:42And secondly: is performativity already taken up in popular discourses? Okay so that's the structure
00:08:52I'm afraid as I've already confessed to someone, there are no actual empirical, there are no actual parents in this;
00:08:52Okay and I'm afraid as I've already confessed to someone there are no actual empirical, there no actual parents in this. It's a look at what Theoretical framework My help
00:09:00It's a look at what theoretical framework might help.
00:09:03So the data is drawn from different legal and popular culture sites.
00:09:03So the data is drawn from different legal on DH popular culture sites
00:09:09No real parents I'm afraid .
00:09:09No real parents I'm afraid
00:09:12Okay although of course I come back to this question of studying parents now, now as a parent.
00:09:12Okay although of course I come back to this question of studying parents now now as a parent
00:09:17So that's quite different.
00:09:17So that's quite different
00:09:18I suspect I will approach this differently in some way.
00:09:18I suspect I will approach this differently
00:09:20In some ways that will be there somehow.
00:09:20In some ways that will be their something
00:09:22So the first question what can Queer theory offer the study? Okay, so I don't know how many people work with queer theory...
00:09:22So the first question what can Queer theory or for the study Okay so I don't know how many people work with queer theory
00:09:30My argument is that its application much more broadly than to study gender that it's not only for the study of gender or sexuality,
00:09:30My argument is that its application much more broadly than to study gender that it's not only for the study of gender or sexuality that
00:09:40that it's a way of exploring subjectivity on ways in which dominant and less dominant understandings of subjectivity come to be meaningful to individuals through the repeated performance over time.
00:09:40it's a way of exploring subjectivity on ways in which dominant and less dominant understandings of subjectivity come to be meaningful to individuals through the repeated performance over time .
00:09:51So is that quite familiar framework to a lot of people I think maybe across the disciplines that's perhaps quite common .
00:09:51So is that quite familiar framework to a lot of people? I think maybe across the disciplines that's perhaps quite common.
00:10:03So just a very very basic outline coming from a feminist political theory and LGBT studies in the early nineties combining Fuko and psychoanalysis particularly in Judith Butler's work
00:10:04So just a very very basic outline coming from a feminist political theory and LGBT studies in the early nineties combining Fuko and psychoanalysis particularly in Judith Butler 's work.
00:10:19emphasises or demonstrates the cultural nature of what we take to be personal experiences of identity demonstrated particularly through the way the agenda is constituted through a hedge sexuality matrix and the way these Co-define.
00:10:19Emphasises or demonstrates the cultural nature of what we take to be personal experiences of identity demonstrated particularly through the way the agenda is constituted through
00:10:31a hedge sexuality matrix on the way these Cody Fine okay demonstrates the performative nature of identity on DH destabilizes identity politics or any appeal
00:10:34Demonstrates the performative nature of identity and destabilizes identity politics or any appeal to essential eyes identities .
00:10:45to essential eyes identities
00:10:48Okay, so we reached a similar point through similar emergence from this this same problems in sexuality
00:10:48Okay so we reached a similar point through are similar emergence from this
00:10:55This same problem is in sexuality which I know some of you are walking well anyway so this image this for me is there's probably
00:10:57which I know some of you are working on as well anyway.
00:11:01So this image this for me... this is probably meaningful to you.
00:11:06meaningful to you
00:11:08Historical images of second wave feminism, Gay liberation and Black Civil rights movement of the nineteen sixty eight (1968) Olympics.
00:11:08Historical images off second wave feminism Gay liberation Black Civil rights movement Of the nineteen sixty eight Olympics Olympics mentioned didn't black power salute
00:11:21Black Power salute.
00:11:26And these are... I mean, these are very important as I critique theoretically or as I critique the theoretical basis, they are very important parts of the story
00:11:26And these are these are very important as I critique theoretically auras I critique of theoretical basis
00:11:31They're very important parts of the story and my experience in the politics that I drove from so they're probably evocative to you
00:11:33and of my experience of the politics that I drove from so they're probably evocative to you.
00:11:39They're each a form of identity politics.
00:11:39They're each a form of identity politics
00:11:42And the theoretical approach, any post structuralist approaches thoroughly undermine an identity politics perspective.
00:11:42On the theoretical approach any post structuralist approaches thoroughly undermine on identity politics perspective
00:11:49So circles around race gender sexual orientation... they needed an essential subject, they needed a subject to organize around.
00:11:49So circles around race gender sexual orientation they needed an essential subject they needed a subject to organize around
00:11:57But we now argue that there is no unitary subject of woman to opt to organize around. No authentic black or gay subject whose experience could be assumed and therefore whose politics can be assumed.
00:11:57But we now argue that there is no unitary subject of woman too up to organize around Northants take black or gay subject whose experience
00:12:06could be assumed and therefore whose politics he assumed
00:12:10So what might the relevance of queer theory be to contemporary maternity and paternity? I'll be very careful about how you used those words because
00:12:10So what might the relevance of queen theory be to contemporary maternity and paternity I'll be very careful about how you used those words because
00:12:20I think they think there's issues of translation in how maternity and paternity work
00:12:20I think they think there's issues of translation in maternity and paternity work
00:12:24And certainly in English they are,
00:12:24And certainly in English they are
00:12:26they have very different meanings their resignate quite differently where the meaning of paternity can be quite narrowly biological.
00:12:26They have very different meanings their resident quite different where the meaning of eternity can be quite narrowly biological
00:12:33It's the word
00:12:34And the word parenting is the inclusive performative act that could be gender neutral.
00:12:34Parenting is the inclusive performative act that could be gender neutral
00:12:41Okay, so, my argument is that the notion of performativity is of direct relevance to the work. I'll talk to this and minute.
00:12:41Okay so my argument is that the notion of performative ity is off direct relevance to the work I'll talk to this and minute is
00:12:51Is there a direct relevance to the work of doing parenting of meeting the needs of children,
00:12:51a bright rodents to the work of doing parenting of meeting the needs ofthe children
00:12:57the unpaid work, and moreover it's highly sympathetic to feminists aims and...
00:12:57Theon paid work and moreover it's highly sympathetic to feminists aims on DH
00:13:04it could be a very useful platform for advancing feminist in critical ames.
00:13:04It could be very useful platform for advancing feminist in critical Ames
00:13:08So I'm hoping that the focus on the doing of parenting might help meet socialist feminist demands to recognize the productive labor involved in parenting.
00:13:08So I'm hoping that the focus on the doing of parenting might help meet socialist feminist demands to recognize the productive labor involved in parenting
00:13:19Although there is a caveat here, this is complicated because the more we use a gender neutral term the more we risk not recognizing where the work is actually done aware that distribution labor actually happens in many places still where it's not shared.
00:13:19Although there is a caveat here this is complicated because the more we use a general mutual term the more we risk not recognizing where
00:13:26the work is actually done aware that distribution labor actually happens in many places Still well it's not shared
00:13:34Secondly, the focusing on the doing of parenting might also help lesbian gay bisexual campaigns to value parenting by same sex couples.
00:13:34Secondly focusing on the doing of charity might also help lesbian gay bisexual campaigns to value parenting by same sex couples
00:13:46And thirdly, it might help to dislodge or to avoid a gender essentalism which feminist and trans organizations have called or trans movements have called for.
00:13:46And thirdly it might help to dislodge or to avoid gender centralism which feminist on trans organizations have called What sounds movements of called for
00:13:57The how. How would this happen. So by eliminating maternal and paternal identities tied to gender, essentialized gender, and the notion that mothering is an essentially different activity to fathering or to parenting by men.
00:13:57Okay the have how did this happen So by eliminating maternal and paternal ident it is tied to gente essential ized agenda on the notion
00:14:08that mothering is essentially different activity to father
00:14:13I have to say parenting by men.
00:14:13Got to parenting by men I have to say parenting violent
00:14:18By focusing on the doing the actual labor, not the being.
00:14:18By focusing on the doing the actual labor not being
00:14:24And by disregarding identities and instead shifting the focus to relationships.
00:14:24On by disregarding identities and instead Schiff shifting focus to relationships
00:14:32So that was question one, about what it might offer.
00:14:32Okay so that's question warm about what it might offer in practice
00:14:36In practice, what do I think Popular culture... What's the relevance of popular culture?
00:14:38What What do I think Popular culture What's the relevance of popular culture Certainly I think fairly on controversial I think certainly there's already a
00:14:43Certainly I think fairly uncontroversial. I think certainly there's already a recognition of distinction between social parents and biological parents in popular culture.
00:14:50recognition of distinction between social parents and biological parents in popular culture schools schools and other bodies
00:14:54Schools and other bodies and other organizations commonly recognize parents and carriers: step parents recognition of children from previous relationships and reconstituted families as we sometimes say in english.
00:14:57Other organizations commonly you know recognize parents and carriers step parents recognition of children from previous relationships and reconstituted families
00:15:08We sometimes say in English great invention in policy on DH in practice off children in the care of the state
00:15:09Great dimension in policy and in practice of children in the care of the state.
00:15:17So there's much more visibility there as well. An every day reference amongst children to dad's girlfriend, mom's boyfriend or mum's girlfriend
00:15:17So there's much more visibility there as well on every day reference amongst children to Dad's girlfriend mom mom's boyfriend at one's girlfriend but an
00:15:26but an understanding that relationships have a sequential, a historical order, perhaps.
00:15:26understanding that relationships have a sequential historical order
00:15:31Before I tell a too optimistic story because I guess this is an optimistic story
00:15:31Oops Before I am before I tell too optimistic a story because I guess this is an optimistic story
00:15:39I just want to give a little bit of context in the UK a little bit of the background of the UK which isn't quite so positive.
00:15:39I just want to give a little bit of context in the UK a little bit of the background of the UK which isn't quite
00:15:45so positive
00:15:46This is a very economically classed status
00:15:46This is a very class status
00:15:49A very economically classed society
00:15:49A very economically classed society I don't see isn't that gender sexual orientation on DH liberal notion of the family as the private from which
00:15:52I don't say that gender sexual orientation and the liberal notion of the family as the private from which the state's interference might not be welcome.
00:15:59the state's interference might not be welcome on
00:16:01That's not when it comes from both the left on the right Libertarians.
00:16:01That's not when it comes from both the left on the right
00:16:04Libertarian
00:16:05Okay so this is still in popular memory. It's a little bit of an old cartoon but it's still in popular memory.
00:16:05Okay so this is still in popular memory's a little bit of an old cartoon but it's still in popular memory
00:16:12Now this is a politician , it's a conservative politician whose family is the family of his party
00:16:12Now this is a politician
00:16:14It's a conservative politician whose family is the family of his party
00:16:19Is the party of the family. He has an unexpected love child while he's in the middle of espousing these quite vitriolic discourses of people who have children outside of wedlock, outside of marriage.
00:16:19Is the party of the family okay on He has another expected love child
00:16:26Well he's in the middle of espousing these quite vitriolic discourses ofthe people who have children outside wedlock outside of marriage
00:16:35And it happened to... What was quite amusing was in where the family values rhetoric was strongest in Margaret Thatcher's government,
00:16:35Okay And it happened tio
00:16:37What was quite amusing was in where the family values rhetoric was strongest in Margaret Thatcher's government
00:16:45there were two or three, I think there were three, torian who had extra children not with their wives so there was some accounting being done...
00:16:45There were two or three
00:16:46I think there were three Tory MPs who had extra children not with their wives so there was some accounting being done
00:16:55What was very interesting was the class rupturing here,
00:16:55What was very interesting was the class rupturing hear so well whilst the people on benefits welfare recipients who were having babies they were the
00:16:57so well whilst the people on benefits, welfare recipients who were having babies, they were the problem
00:17:04problem
00:17:05If it was an M.P. that was not a problem, they were responsible, they were making good financially.
00:17:05If it was an M P that was that they were they were responsible
00:17:09They was making good financially so that they don't
00:17:12The popular notion that we had of absent fathers didn't apply to them and they seemed to be a class on financial a money kind of privilege .
00:17:12The popular notion that we had of absent fathers didn't apply to them and they seemed to be a class on financial a money kind
00:17:20of privilege
00:17:22Okay
00:17:24This one is a little bit of a reminder of how mothers get blamed for the family.
00:17:24This was a little bit of a reminder of how mothers get blamed for the family
00:17:29So if the family is not seen as food enough for children it tends to be mother's fault.
00:17:29So if the family is not seen as food enough for children it tends to be mother's fault
00:17:34Okay so this one's this one
00:17:38Yeah
00:17:39Comes over okay
00:17:46Sexual orientation.
00:17:46Okay sexual orientation
00:17:50We have S O
00:17:51We have civil partnership recognition employment and pension rights, you know..., we were legitimized by Europe but I think he was coming anyway.
00:17:51We have civil partnership recognition employment and pension rights way were nudged along by Europe
00:17:58I think he was coming anyway on a relatively relatively good equalities act from TV Hisako that has five strongest quality
00:18:00on a relatively good equalities act from two (2) years ago, that has five strongest quality...
00:18:08This campaign is quite interesting because this was, I use this a lot, because it was designed by old people.
00:18:08This campaign is quite interesting because this was I use this a lot because it was designed by your people
00:18:14I like the fact that it's it's very much reflects young's people perspective. The first, their most popular image is "some people are gay, get over it".
00:18:14I like the fact that it's it's very much reflects your people expecting the first that their most popular image is some people again
00:18:21Get over it
00:18:23So the problem is the homophobic.
00:18:23So the problem is the home of Oak Creek
00:18:25That's the problem
00:18:26This is the next one which is sort of also implying: " Yeah yeah let's let's move on, what are the issues we still facing?"
00:18:26This is the next one which is sort of also implying Yeah yeah let's let's move on one of the issues we still facing the
00:18:32And the current issues think, the front line of the politics of this in the UK are about marriage.
00:18:32current issues
00:18:33I think the the front line of the politics of this in the UK are about marriage
00:18:39Where there's quite a divided community is very fractured about the meanings.
00:18:39Where there's quite a divided community is very fractured about the meanings
00:18:43So civil partnership , but then what about marriage?
00:18:43So civil partnership
00:18:44But then what about marriage Okay Andi think that's quite similar That splits its restaurants
00:18:45And I think that's quite similar in Ireland.
00:18:49Make going on in in Ireland
00:18:52I just wanted to say yeah this is still upon London buses, it's a current campaign.
00:18:52I just wanted to say yeah this is still upon London buses
00:18:56Current campaign thiss image
00:19:00Yeah I said that I was going to get these air
00:19:02These are actually a couple from the States, they just got married...
00:19:05I love this image because there's a woman saying between them if anyone can tell me who this is filming and I don't know...
00:19:11What the imagery is exactly saying but I'm sure some with visual...
00:19:23Well I defer to my visual literacy colleagues.
00:19:28I usually I usually use this; so, in the UK it's only certain liberal churches who will conduct a blessing .
00:19:36I'd only use this to talk about how the hegemony is maintained,
00:19:41so which relationships get recognized,
00:19:44so how monogamous relationships to, in this case, to upstanding members of the community soldiers and captains clean shaven healthy able bodied young man...
00:19:58Is that's the one that's that's made decent monogamous by marriage so that the threat is sanitized if you like.
00:20:13So normativity abound
00:20:17normativity abound: hetero sex is a powerful one.
00:20:20Yet I'm arguing that popular culture has shifted from expecting only a mother and father to raise a child.
00:20:27There is some irony deployed around the family on the assumption... there is there is in the assumption that the family always means the same thing or always means the same to the occupants of it
00:20:39Okay... I think lesbian mothers are much more acceptable today than gay Father's still.
00:20:46But of course, you know, I'm going to talk about lesbian mothers from two parts, to bits of research I've done over separated by about fifteen years.
00:20:56But of course I want to sort of stress that there are always being mothers who are lesbians
00:21:00There have always been fathers who are gay men and a difference now is a visibility on respectability and acceptability
00:21:09but I do think especially in the UK this is very classed.
00:21:12It's much easier if you're a middle class parent to or if you're in the middle class community to be an out lesbian or if you have money.
00:21:22If you're on benefits and you are attracting attention any other way you may feel less confident about this, about sexualty.
00:21:30So I'm going to say something briefly about the law even though I'm not a lawyer. So, I'll just give you a little gesture there
00:21:45And then I'm gonna look at popular discourse advice literature about psychology popular psychology and talk about a little bit about lesbian mothers.
00:21:54So, the law firmly established in the law we have in the law for England and Wales we have the notion of parental responsibility.
00:22:05So this is for twenty years most
00:22:09Most of the law on all the law is unjust ended now
00:22:12So students employees employers it's all spouse where it means Americana
00:22:19It's all completely engendered
00:22:21The notion of parental responsibility does do the work ofthe separating out partnering from parenting
00:22:29It does do what I think is a really significant bit of work here
00:22:35And I think then finally it's a slightly separate strand
00:22:40There's a general move across the benefit system to be conditional
00:22:44Welfare benefits are conditional
00:22:46You have to meet a contract
00:22:48There's a deal
00:22:49Okay so you get these benefits
00:22:51If you do a certain thing it's conditional OK And I think that's a little bit stronger in the U
00:22:56K big closer to the U
00:22:58S
00:22:58Model than it is in stone
00:23:00That's my understanding
00:23:01But you're correct
00:23:03Okay
00:23:04So yeah that's so you are required to do something in order to get that benefit
00:23:08It's not about need
00:23:09It's about you fulfilling your contract
00:23:12Okay one of the part of law that's being discussed several times but it hasn't come to legal policy yet is the idea that parents
00:23:21might take a vow to get a child so modeled on the marriage vow but completely independent off it So the idea that the parents
00:23:33make might make a vow of ongoing care to a child
00:23:36Don't
00:23:37If that's a discussion in Spain it will not
00:23:40Not not familiar
00:23:41This is a criticism you know
00:23:44I mean a cartoon
00:23:44Jackie Fleming is a popular feminist cartoonist
00:23:48This is you know a little a little dig at it the thing you need to know
00:23:55So I solemnly found to care for this child as long as I live is the power of the months
00:23:59Making on the woman saying is as long as I live longer than till death us do part till death us do part being worse
00:24:06It's in the marriage ceremony
00:24:07So that's a sort of those kind of questions about What does this mean What What what difference does it make Okay don't say that
00:24:16So Secondly in popular discourse
00:24:21So in my phD data I look at the way discourse off parenting is being increasingly psychologized
00:24:29All the way in which psychology is discourses of psychology are democratized on quite floral so that parents Khun drawn discourses off psychology or a
00:24:41subjective or emotional or the particular child or actual relationships
00:24:47So I mean the topic of psychology
00:24:49The leader roughly the area the terrain of psychology and parents might draw on those in actual fact it to combat official expertise
00:24:59They might actually be resistant discourses
00:25:03Okay so multiple
00:25:04Ways of appealing to psychology as relationship or a subjective that might also alter the power relations between experts and parents.
00:25:15And I looked at this particularly in relation to alternative parents Green and lesbian gay parents
00:25:21Oh! and the feminist parenting literature,
00:25:23and I'm hoping I hope in the future we'll go back
00:25:27and look at this in the Internet resources available...
00:25:31The parent to parent advice
00:25:33The mom to Mom advice and
00:25:34the particularly in the Lesbian
00:25:36Gay Parenting. Okay...
00:25:43Net Mom's: Net moms and moms.net are very popular forums in the UK A huge number of pages,
00:25:50a huge wealth of resource on all the health... Health education legal personal relationship...
00:25:59All kind of types of different statuses of knowledge as well.
00:26:04Sometimes expert delivered sometimes referenced, sometimes middle-of-the-night postings about what to do with a child with a certain type of illderness.
00:26:12A very commonly used resource on a very broad resource clearly reflects diversed families. Clearly has structured into it
00:26:25(Net Mom have something in particular here) clearly has structured into it recognition of social parents and that these might not be biological parents; very clearly.
00:26:34Okay
00:26:36And finally Positive Parenting
00:26:38So I think this is a discourse that has some resonance here but certainly this is absolutely predominant now in UK parenting discourse.
00:26:48A few years ago it was a discourse of slightly alternative middle class emotionally sensitive parenting.
00:26:57Now it's given out by health visitors
00:27:00All the professionals who work around children will hand out a little leaflets or a note for you fridge.
00:27:05of ten points of positive parenting.
00:27:07Familiar? Maybe familiar.
00:27:11One of the key things that I mean several of the things that are seemingly very obvious
00:27:17One of the things that's quite notable there is about this: criticized the behavior not the child. And this resonates with education
00:27:24So We've worked on this a lot on education as well for teachers.
00:27:30Here, two little examples (sorry the blue doesn't work very well, does it? Sorry).
00:27:34The key criticisim instrument
00:27:36only criticises behavior not your child
00:27:38Okay... that was a bad thing to do not your child
00:27:42And similar
00:27:43This movement, though, is part of a way a way bigger discourse.
00:27:47There is now an organization of the native positive parents in the UK a campaign by one of the big child charities on a huge amount
00:27:55of Web resources under this term some of which actually coming from slightly different places so some of which are a "Please don't hit your child" intervention.
00:28:04And I mean interventions
00:28:09And some of which are... many of which are being sponsored by the goverment and some of which are from a more alternative perspective arriving in a similar point.
00:28:20Psychologization of parenting
00:28:24So I think the fact that now.. having forbid the return to a Parsonian model of the family where we're talking about family structures or broken families,
00:28:35I mean we don't hear that phrase in the UK anymore,
00:28:38we don't talk about broken families or somebody would correct themselves.
00:28:41It's not an object it's not a vase that can be broken and that language isn't having a drawn on because of a triumph of psychological language off relationship.
00:28:54So a recognition that is the relationships that are important not the structures.
00:28:58So in this sense I think we can argue that there is,
00:29:01it is post identity in the sense that we're not stuck on the identities and who's doing it. We're looking at relationships and qualities.
00:29:10And in that sense that's a psychological move that I like even though I'm mostly writing against psychology and criticizing psychology,
00:29:17In this case I like that move.
00:29:22So I could go to my lesbian mothers data and look at where their discussions fit with this. What kind of model, what kind of discurse the parenting they are drawing on...
00:29:32And I could examine how gender normative and how radical and how feminist informed that parenting is
00:29:38but to do that.. I don't want to do that but...
00:29:40to do that is to assume that it's taken identity politics type of assumption.
00:29:45It's to assume that we have groups of people under this label and that we have a typology that works...
00:29:51Okay so yeah yeah
00:29:53First I wasn't given example
00:29:54It is easy to find examples of this in the literature and well in the literature and in my data you know women saying "Let
00:30:02lesbian saying, you know, I made sure he had men around him
00:30:06and I made sure he knew men.
00:30:09You know this kind of psychologically narrowed idea that role models... well... the narrow idea of role models.
00:30:15But then the idea that they need to be just just outside the family door you know otherwise they might not notice that men exist.
00:30:21I mean it's... I think it's quit... it comes from a defensive position, it's a very... it's a very impoverished bit of psychology, I think.
00:30:32And it's It's understandable response to stigmatize parents who've been stigmatized, of course.
00:30:41So I have published elsewhere and disclosed some of the normative ideas about gender being disgusted by my lesbian mothers.
00:30:41Not of a problematic thing to write, I have to say. Parenting classes.
00:30:57So I think this is finally penultimate.
00:31:00So parenting classes in the last few years, on the last ten years really, the rise of parenting classes as first an optional and nowa compulsory thing.
00:31:10So government funded. Usually required for families who are a problem or have problems (A very easy slip between two),
00:31:18usually poor families usually connected to benefits.
00:31:24That's the carrot and the stick, you know there there are benefits withdrawals If you don't attend.
00:31:28They can be absolutely conditional.
00:31:31And they could be... sometimes these interventions in families where there is violence ...
00:31:40The point I wanna make by these is that they're clearly an adjective intervention.
00:31:44So the idea is very clearly that parenting is something that can be learned and we could be trained in, educated in.
00:31:51There's huge huge on different levels of criticism of this though strong criticism and weak criticism.
00:31:57I guess on criticism from the left on the right as well as
00:32:04general general skepticism which I think this is more of an example of...
00:32:10We'll just let you look at this.
00:32:13Can you see what's happening? The one of the childs is cooking the cat while the other child is drinking bleach and he's looking you see... I don't read this...
00:32:22It's interesting
00:32:23I don't read this as a criticism of the father of a man
00:32:27Particularly don't read this is particular gender
00:32:29I read it as a sort of a criticism of the over intellectual ization or something or a kind of but what I'm not sure
00:32:36I should have
00:32:36I should email us with a laughs country
00:32:45Okay Frank
00:32:46For a disease for instance is one of the people who's linked with that from a mile left libertarian position
00:32:52Okay... So to conclude: Do my parents like queer theory does it pass, Is it acceptable or even a good thing?
00:33:00Could they grow to appreciate each other? Um... this is not the version I thought it was...
00:33:08So we could clearly see how the parent operates as a performative identity.
00:33:14It's something that is an identification produced through a repeat repetitive doing that those acts that comprise parenting whatever the subjective relation to it originally.
00:33:26And I think it would be interesting to maybe discuss this with people who didn't expect to be a parent or suddenly became a parent through other relationships.
00:33:38And clearly there's an argument that it could be post identity.
00:33:41There was a separation of partnership from parental relationships and a clear distinction between these and as a more relational definition which is an orientation that focus more on matters of relationship than identity.
00:33:54Doesn't matter who you are but what you do for those children; where the former is a subjective that the performativity is a more of a subjective and the latter more a sociological phenomenon.
00:34:06So, my thesis is that there has been this general shift towards the more performative model of parentingand a former post identity parenting in this particular pocket of Europe and I'm very interested to see how widespread that this is meaningful here an
00:34:26These may be two separate issues.
00:34:27Thank you